Hiệu quả và độ an toàn của ba phương pháp điều trị kháng vi-rút đường uống mới (molnupiravir, fluvoxamine và Paxlovid) đối với COVID-19. 

Dịch bệnh do coronavirus (COVID-19) vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn trong nghiên cứu COVID-19 và nhiều loại thuốc kháng vi-rút đã cho thấy hiệu quả điều trị tốt đối với COVID-19, nhưng một loại thuốc kháng vi-rút đường uống đơn giản cho COVID-19 vẫn chưa được phát triển. Dưới đây là bài báo nghiên cứu về Hiệu quả và độ an toàn của ba phương pháp điều trị kháng vi-rút đường uống mới (molnupiravir, fluvoxamine và Paxlovid) đối với COVID-19.

https://lh6.googleusercontent.com/FCV1W0EtfQdvvZUqKYPC6B_2VFwVcre0gNBUjQiUGIgo8b95cdcex9wvAASlO1Rj2BwuZBgboqAgNpnvHjBut4Usr2v0Lyuh0050gtWmae-5fGiuwCTjYq9mK02CrH2q7PISBBKX

1. Giới thiệu

Vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 do coronavirus loại 2 (SARS-COV-2) gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng đã bùng phát ở Trung Quốc. Dịch COVID-19 đã nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu, với 251.788.329 trường hợp mắc COVID-19 và 5.077.907 trường hợp tử vong được báo cáo tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Việc phát triển vắc-xin chống lại vi-rút COVID-19 đã được tiếp tục và các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vẫn đang diễn ra. Một nghiên cứu ở Ý đã chỉ ra rằng vắc xin COVID-19 có thể làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm COVID-19 một cách hiệu quả. Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, hơn 2,3 tỷ liều vắc xin coronavirus mới đã được tiêm cho người dân ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả những người được tiêm chủng cũng bị nhiễm các biến thể coronavirus mới. Hàng triệu bệnh nhân suy giảm miễn dịch có thể không được bảo vệ đầy đủ sau khi tiêm chủng và các vắc xin hiện có có thể không có hiệu quả chống lại các biến thể coronavirus mới. Mặc dù thuốc kháng vi-rút Remdesivir đã được phát triển cho thấy hiệu quả tốt trong điều trị kháng vi-rút, một số thử nghiệm lâm sàng đã không chứng minh được đầy đủ tác dụng có lợi của nó đối với SARS-COV-2; hơn nữa, thuốc đắt tiền và phải được tiêm tĩnh mạch trong bệnh viện. Vì vậy, điều cần thiết là phải phát triển các loại thuốc coronavirus đường uống đơn giản.

Gần đây, ba loại thuốc uống coronavirus mới đã cho thấy kết quả hiệu quả trong các nghiên cứu lâm sàng. Gần đây, molnupiravir, một chất ức chế RdRp hoạt tính bằng đường uống với đặc điểm dược động học thuận lợi, đã nhận được sự chú ý đáng kể do khả năng ức chế sự nhân lên của SARS-COV-2, loại bỏ nhanh chóng SARs-COV-2, giảm tải lượng virus và phục hồi nhanh. Molnupiravir là tiền chất isopropyl ester của chất tương tự ribonucleoside β-D-N4-hydroxycytidine (NHC). Một bằng chứng in vitro cho thấy molnupiravir là một chất ức chế mạnh sự sao chép của SARS-CoV-2 với EC50 trong khoảng dưới âm sắc; hiệu quả của việc tiêm thuốc kháng vi-rút này cũng được quan sát thấy trên các mô hình động vật. Một nghiên cứu cho thấy rằng thời gian cần thiết để thanh thải RNA của virus giảm xuống và tỷ lệ thanh thải tổng thể lớn hơn đạt được ở những người tham gia được sử dụng với molnupiravir so với giả dược. Ngoài ra, molnupiravir đã cho thấy hiệu quả và độ an toàn đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I / II / III. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng molnupiravir làm giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở những người trưởng thành không nhập viện mắc bệnh COVID-19 từ nhẹ đến trung bình, những người có nguy cơ tiên lượng xấu, và tỷ lệ xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào là tương đương giữa hai nhóm (tương ứng là 35 và 40%), tỷ lệ mắc các tác dụng ngoại ý liên quan đến thuốc cũng như vậy (tương ứng là 12 và 11%).

Fluvoxamine, một loại thuốc uống khác và một chất ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin và chất chủ vận thụ thể σ -1, đã cho thấy tiềm năng điều trị sớm COVID-19 cho bệnh nhân ngoại trú trong các nghiên cứu trước đây và cũng an toàn và hiệu quả tốt ở những bệnh nhân điều trị chuyên sâu. đơn vị chăm sóc (ICU). Seftel và Boulware cho thấy rằng không có trường hợp nhập viện nào xảy ra ở nhóm fluvoxamine, trong khi sáu bệnh nhân trong số 48 bệnh nhân đối chứng được yêu cầu nhập viện. Ngoài ra, các thử nghiệm thuần tập tiền cứu về fluvoxamine ở bệnh nhân ICU cho thấy tỷ lệ tử vong chung là 58,8% ( n  = 30/51) ở nhóm fluvoxamine so với 76,5% ( n  = 39/51) ở nhóm chứng.

Paxlovid là một liệu pháp kháng vi-rút ức chế protease SARS-CoV-2 nghiên cứu được phát triển bởi Pfizer Inc., được thiết kế đặc biệt để sử dụng bằng đường uống. Nghiên cứu gần đây của họ cho thấy Paxlovid giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

Hiện tại, các nghiên cứu lâm sàng về ba loại thuốc coronavirus đường uống này đang được tiếp tục; kết quả tốt hơn được mong đợi. Chúng tôi đã tiến hành phân tích tổng hợp này để đánh giá thêm sự cải thiện về tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện và các tác dụng ngoại ý ở bệnh nhân COVID-19 với ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống này (molnupiravir, fluvoxamine và Paxlovid) và hy vọng sẽ cung cấp hướng dẫn cho việc triển khai các loại thuốc kháng vi-rút đường uống này.

2. Nguyên liệu và phương pháp

- Chiến lược tìm kiếm

Chúng tôi đã tìm kiếm các cơ sở dữ liệu khoa học và y tế PubMed, Web of Science, Embase và Cochrane Library để tìm các nghiên cứu liên quan. Chúng tôi đã sàng lọc các tham chiếu của các nghiên cứu được truy xuất và giới hạn ngôn ngữ tìm kiếm là tiếng Anh. Các từ khóa sau đã được sử dụng trong tìm kiếm: COVID-19 (SARS-CoV-2, coronavirus mới 2019 và 2019-nCoV), molnupiravir (EIDD-2801 / MK-4482), fluvoxamine và Paxlovid (PF-07321332; ritonavir).

- Tiêu chí đưa vào và loại trừ

Tiêu chí đưa vào như sau:

(1) Bài báo báo cáo kết quả lâm sàng của ba loại thuốc COVID-19 đường uống, bao gồm tổng số người tham gia và số trường hợp tử vong hoặc nhập viện cụ thể.

(2) Văn học Anh.

Các tiêu chí loại trừ như sau:

(1) Không liên quan đến hướng nghiên cứu.

(2) Không có dữ liệu liên quan.

(3) Tài liệu lặp lại.

- Trích xuất dữ liệu

Tổng cộng có 8 nghiên cứu được bao gồm trong nghiên cứu này. Các dữ liệu sau được thu thập: tên tác giả đầu tiên, năm xuất bản, tên loại thuốc nghiên cứu, tổng số đối tượng, và số lượng hoặc tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện xảy ra hoặc tỷ lệ xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào khác.

3. Phân tích thống kê

Tất cả các phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm Review Manager phiên bản 5.2 và một nghiên cứu đối chứng nhị phân được sử dụng để tính toán số ca tử vong hoặc nhập viện của bệnh nhân COVID-19 trong nhóm uống thuốc kháng vi-rút và nhóm giả dược, cũng như tỷ lệ các tác dụng phụ. Tỷ lệ cược (OR) và khoảng tin cậy (CI) 95% được sử dụng để đo lường hiệu quả. Kết quả của tất cả các nghiên cứu (OR) được tổng hợp bằng cách sử dụng mô hình hiệu ứng cố định.

4. Chuẩn mực đạo đức

Nghiên cứu này là một nghiên cứu phân tích tổng hợp. Ủy ban đạo đức của Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu đã phê duyệt tất cả các thủ tục được thực hiện.

5. Các kết quả

Kết quả của tìm kiếm điện tử

Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, tổng số 477 nghiên cứu đã được thu thập; 278 tài liệu tham khảo trùng lặp, 93 tài liệu tham khảo không liên quan, 88 nghiên cứu không có dữ liệu liên quan và 10 tài liệu tham khảo không phải tiếng Anh đã bị loại trừ. Cuối cùng, tổng cộng tám nghiên cứu đã được đưa vào.

Đặc điểm của các nghiên cứu bao gồm

Năm nghiên cứu bao gồm mô tả cái chết của bệnh nhân COVID-19 trong nhóm thuốc và nhóm chứng, và ba nghiên cứu mô tả việc nhập viện của bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, ba nghiên cứu liên quan đến molnupiravir, bốn nghiên cứu liên quan đến fluvoxamine và một nghiên cứu còn lại liên quan đến Paxlovid. Nhóm thuốc bao gồm 2440 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 54 bệnh nhân tử vong hoặc nhập viện. Nhóm đối chứng bao gồm tổng cộng 2348 bệnh nhân, trong đó có 118 bệnh nhân tử vong hoặc nhập viện.

https://lh4.googleusercontent.com/dawgRyBm8CHT-keeB-kLnbkP7Z-A9OS56CIKOgwN-LC2gCyMiTjBMntRo2SHqdN3g94mOlscdi1EcMiv9-1oSPXI5_WOBO8yEki16UK2346c3x3AFKmlHAAQFsa8Fje6OxivZsGn

Hình 1. Nghiên cứu lưu đồ sàng lọc

Phân tích tổng hợp

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng OR tổng thể đối với tử vong hoặc nhập viện của bệnh nhân COVID-19 trong thuốc so với nhóm giả dược là 0,33 (KTC 95%, 0,22–0,49; I2 = 43%), p  <0,00001. Điều này chỉ ra rằng thuốc kháng vi-rút đường uống có hiệu quả đối với bệnh nhân COVID-19, làm giảm tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện khoảng 67% (Hình 2). Hình 3 cho thấy OR của tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 trong nhóm thuốc so với nhóm giả dược là 0,41 (KTC 95%, 0,26–0,64; I2 = 44%), p  = 0,0001, cho thấy tỷ lệ tử vong giảm 56%. . OR khi nhập viện là 0,20 (KTC 95%, 0,09–0,43; I2= 9%), p  < 0.0001, tức là giảm khoảng 80% tỷ lệ nhập viện. Ngoài ra, chúng tôi đã phân tích hiệu quả của ba loại thuốc kháng vi-rút khác nhau đối với bệnh nhân COVID-19 và OR là 0,22 (KTC 95%, 0,10–0,48) ở nhóm molnupiravir, 0,45 (KTC 95%, 0,28–0,72) ở nhóm fluvoxamine nhóm và 0,05 (KTC 95%, 0,00–0,81) ở nhóm Paxlovid (Hình 4). Cả ba loại thuốc được sử dụng trong nghiên cứu này đều cho thấy tác dụng điều trị hiệu quả.

https://lh3.googleusercontent.com/v009q9Tnw5Y1otpXdAHJh503_4GExlZU3RhaW8vBsqk_IZ0tIDGSc5TBDdbbwKMH70inMmlR0Fazn5G7hPlT1x66sRaiiGcsPZisc0OcIx_w6UpxIWBYs8IgLVpXJmSp1KVJRIKt

Hình 2. Phân tích tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện tổng thể giữa nhóm uống thuốc kháng vi-rút và nhóm giả dược.

 

https://lh3.googleusercontent.com/BLnEC0mh_mIDU8JCVjQz7kSI1vjRdkAMcdf7UpYzCOdGc5AnqZ3_TFb9fIYpgpPDMHK9bxNiEhrhYIBz5ceOs8MyQlhhd15DImubvM2ls3V4ntKeL1naMB0RZ5Ln2kUvje_kYHIy

Hình 3. Phân tích nhóm nhỏ: tác động của thuốc kháng vi-rút đường uống lên tỷ lệ tử vong và nhập viện của bệnh nhân COVID-19.

 

https://lh3.googleusercontent.com/nkYJ89gVyC-IpP9ZaeZyokbEi_fBH9XQ5WNEwC97zjNocWJpFb56_1kV4-ZusivN_s5cbij5wAXA6UMg-E7Un8bLBlbzkCPzoJJH3Ygb6sQlflhFOGX6RC_jAYSVjtPNlTWJVbGE

Hình 4. Phân tích nhóm nhỏ: tác động của các loại thuốc kháng vi-rút đường uống khác nhau đến tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện của bệnh nhân COVID-19.

Sự an toàn của các loại thuốc kháng vi-rút đường uống này đã được phân tích. Tổng OR của các tác dụng ngoại ý ở nhóm dùng thuốc và nhóm giả dược là 0,85 (KTC 95%, 0,72–1,02; I2 = 0%), p  = 0,8, cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ các tác dụng ngoại ý giữa nhóm thuốc và nhóm giả dược.

https://lh6.googleusercontent.com/WftOGnFd2x1f3J6a4I2Q8lDYJOpNCN1CEMrc909BwBUcnZGmOAIEwnbmB-hiN-C5kr_2EM1ZB6xM2o28qSGbvUIByCJGyk1msSa9GzHE3gZMq5wwXdqQtC_pnpeZYbkpsC6qEHcX

Hình 5. Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý ở nhóm dùng thuốc và nhóm giả dược.

6. Thảo luận

Tổng cộng có tám nghiên cứu được bao gồm trong nghiên cứu này. Tất cả ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống đều có hiệu quả ở bệnh nhân COVID-19. OR tổng thể của tử vong hoặc nhập viện cho bệnh nhân COVID-19 trong thuốc so với nhóm giả dược là 0,33 (KTC 95%, 0,22–0,49), cho thấy rằng các thuốc kháng vi-rút đường uống này làm giảm tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện khoảng 67% ở bệnh nhân COVID-19. OR của tỷ lệ tử vong là 0,41 (KTC 95%, 0,26–0,64) đối với bệnh nhân ở nhóm dùng thuốc và nhóm giả dược, cho thấy rằng thuốc uống làm giảm tỷ lệ tử vong 56%. OR khi nhập viện là 0,20 (KTC 95%, 0,09–0,43), cho thấy tỷ lệ nhập viện giảm khoảng 80%. Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh hiệu quả điều trị tốt của các loại thuốc uống coronavirus này. Sự phát triển của thuốc kháng vi-rút đường uống là một xu hướng tất yếu trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Hiện tại, các loại thuốc uống coronavirus mới vẫn đang được nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu đã phân tích xem những loại thuốc này là loại thuốc coronavirus mới như thế nào. Coronavirus là loại virus có vỏ bọc. Bộ gen của coronavirus mã hóa các protein không cấu trúc chịu trách nhiệm sao chép và phiên mã bộ gen của virus. Thành phần chính của nó là một protein đa chức năng chứa miền trung tâm RNA polymerase phụ thuộc RNA (RdRp). Các nghiên cứu chỉ ra rằng molnupiravir, một tiền chất isopropyl ester, được phân cắt trong huyết tương thành một chất tương tự nucleoside NHC hoặc eidd-1931 hoạt động bởi esterase của vật chủ. Dạng hoạt động này của thuốc được phân phối đến các mô khác nhau và sau đó được chuyển đổi thành 5'-triphosphat tương ứng (NHC triphosphat hoặc MTP), và sau đó thuốc nhắm mục tiêu vào RdRp, được mã hóa bằng virus và ức chế cạnh tranh các triphosphat cytidine và uridine và kết hợp M để thay thế. RdRp sử dụng NHC triphosphate làm chất nền thay vì triphosphat cytidine và uridine, sau đó kết hợp A hoặc G trong các trung tâm hoạt động của RdRp, tạo thành các phức hợp ổn định và do đó thoát khỏi quá trình soát lỗi bằng cách tổng hợp RNA đột biến. Tóm lại, hoạt tính kháng vi rút phổ rộng của thuốc này có thể là do cơ chế gây đột biến hai bước của nó. Trong bước đầu tiên, RdRp tổng hợp RNA bộ gen sợi âm (− gRNA) bằng cách sử dụng RNA bộ gen sợi dương (+ gRNA) làm khuôn mẫu. Trong bước thứ hai, + gRNA hoặc RNA bộ gen phụ được tổng hợp bằng cách sử dụng RNA chứa M làm khuôn mẫu. RNA chứa M trong - gRNA gây ra đột biến ở + gRNA, và RNA hệ con sau đó được hình thành, dẫn đến đột biến, gây chết cho vi rút.

Molnupiravir chỉ được dùng bằng đường uống trong thời gian ngắn (5 ngày), và việc sử dụng molnupiravir trên cơ sở ngoại trú dễ dàng hơn và do đó tuân thủ tốt hơn. Ngoài ra, dữ liệu hiện có chỉ ra rằng molnupiravir được dung nạp tốt và an toàn, ít nhất là trong ngắn hạn, không có bất kỳ tác dụng phụ lớn nào trong các thử nghiệm lâm sàng hiện tại. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã xác định các đột biến trong các tế bào được xử lý molnupiravir trong nuôi cấy tế bào động vật. Mặc dù việc sử dụng 5 d trong thời gian ngắn dường như không tạo ra đột biến, nhưng những đột biến như vậy làm dấy lên lo ngại về việc liệu việc sử dụng molnupiravir trong thời gian dài có thể dẫn đến những thay đổi trong DNA của con người hay không.

Cơ chế tiềm năng của fluvoxamine để điều trị COVID-19 vẫn chưa chắc chắn; một số giả thuyết đã được đề xuất. Một nghiên cứu báo cáo rằng fluvoxamine thể hiện hoạt động mạnh nhất trong số tất cả các SSRI có ái lực nano cực thấp trên thụ thể sigma-1 (S1R), có thể làm giảm trạng thái viêm quá mức do coronavirus mới gây ra bằng cách điều chỉnh S1R. Ngoài ra, S1R còn có các tác dụng kháng vi-rút khác, bao gồm giảm kết tập tiểu cầu, giảm thoái hóa tế bào mast, can thiệp vào quá trình vận chuyển vi-rút nội mô, điều chỉnh myositol đòi hỏi quá trình viêm do enzym 1α điều chỉnh và tăng mức melatonin, có thể là cơ chế quan trọng ảnh hưởng đến điều trị COVID-19.

Ngoài ra, Paxlovid là một ứng cử viên thuốc kháng vi-rút đường uống cho các chất ức chế protease SARS-CoV-2, được phát hành gần đây bởi Pfizer. Paxlovid là sự kết hợp của PF-07321332 và Ritonavir. Paxlovid không hoạt động tốt nếu nó được sử dụng riêng. Cơ chế bảo vệ của cơ thể sẽ loại bỏ bất cứ thứ gì mà nó không nhận ra, bao gồm cả thuốc, có thể được tiêu hóa bởi men gan. Trong số đó, Paxlovid được thiết kế để ngăn chặn hoạt động của protease SARS-COV-2-3Cl, cần thiết để coronavirus nhân lên. Sử dụng Paxlovid kết hợp với liều thấp ritonavir giúp làm chậm quá trình chuyển hóa hoặc phân hủy PF-07321332 để nó duy trì hoạt động trong cơ thể lâu hơn ở nồng độ cao hơn và giúp chống lại vi rút. Paxlovid ™ đã được thiết kế với sự chú ý đến protease mới dành riêng cho coronavirus và do đó nó đặc hiệu hơn cho loại coronavirus này hơn là molnupiravir. Dữ liệu thu được từ một nhóm lớn hơn gồm 1881 bệnh nhân trong EPIC-HR cho thấy rằng các tác dụng phụ cấp cứu trong điều trị là tương đương giữa Paxlovid (19%) và giả dược (21%), và hầu hết chúng đều ở mức độ nhẹ.

Về tính an toàn của thuốc uống, chúng tôi nhận thấy rằng tổng số OR của các tác dụng ngoại ý ở nhóm thuốc và nhóm giả dược là 0,85 (KTC 95%, 0,72–1,02), không cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ các tác dụng ngoại ý giữa nhóm thuốc và nhóm giả dược. Điều này cho thấy rằng thuốc uống không cải thiện được các tác dụng ngoại ý và cũng không làm trầm trọng thêm việc xảy ra các tác dụng ngoại ý, tức là thuốc uống kháng vi-rút nói chung là an toàn. Các tác dụng phụ thường gặp nhất của ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi và đau cơ. Những nghiên cứu này cho thấy rằng hầu hết các tác dụng ngoại ý sau khi dùng thuốc kháng vi-rút đường uống là nhẹ, và một số tác dụng phụ nghiêm trọng đã được báo cáo. Ngược lại, các loại vắc xin hiện có ngày càng cho thấy những phản ứng có hại ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngoài tiêu chảy thông thường, đau khớp và bức xạ hồng ngoại tại chỗ tiêm, các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng hiếm gặp bao gồm dị ứng, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi đã được báo cáo, mặc dù những tác dụng ngoại ý này rất hiếm. Tuy nhiên, các tác dụng phụ đã được báo cáo trong vắc xin di truyền BNT162b2 (Pfizer BioNTech) và gen-1273 (Moderna, Cambridge, MA), cũng như vắc xin vectơ adenovirus ChAdOx1 nCOV-19 (AstraZeneca, Cambridge, Vương quốc Anh) và Ad26. Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả khi những người được tiêm chủng bị nhiễm các biến thể coronavirus mới, các loại vắc xin hiện có có thể không có hiệu quả chống lại chúng, và việc tái nhiễm các thể đột biến với các kháng nguyên khác nhau có thể làm giảm hiệu quả tổng thể của vắc-xin COVID-19 dựa trên tăng đột biến. Thuốc kháng vi-rút đường uống có lẽ an toàn hơn vắc-xin COVID-19 nói chung, mặc dù không có nghiên cứu lâm sàng nào so sánh hiệu quả của chúng. Các ưu điểm khác của thuốc uống, chẳng hạn như molnupiravir và Paxlovid là chúng có thể được sản xuất ở quy mô lớn, không yêu cầu vận chuyển trong tủ lạnh, không yêu cầu quản lý bệnh viện và ít tốn kém hơn so với các loại vắc-xin COVID-19 được EUA phê duyệt và kháng thể đơn dòng.

Mặc dù kết quả của chúng tôi phù hợp với các thử nghiệm lâm sàng về thuốc COVID-19, nhưng vẫn còn một số thiếu sót trong nghiên cứu này. Đầu tiên, chúng tôi chỉ bao gồm các nghiên cứu tiếng Anh; nhiều nghiên cứu không phải tiếng Anh đã bị bỏ qua. Thứ hai, không có dữ liệu cụ thể nào để phân tích, chẳng hạn như giới tính và tuổi tác trong các tài liệu được đưa vào, vì vậy không có phân tích phân nhóm nào được thực hiện về mặt này. Hơn nữa, không thể loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu như tuổi tác và giới tính đến kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, chỉ có một nghiên cứu được tìm thấy trên Paxlovid, không đủ để phân tích phân nhóm. Chỉ có thể nói rằng nghiên cứu lâm sàng này cho thấy Paxlovid có thể làm giảm tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện của bệnh nhân một cách hiệu quả. Liệu Paxlovid có thể giảm tỷ lệ tử vong hoặc nhập viện một cách hiệu quả hay không, Cỡ mẫu của nghiên cứu cần được mở rộng hơn nữa để thu được nhiều kết quả khoa học hơn. Hiện tại, nghiên cứu lâm sàng về loại thuốc này vẫn đang được tiến hành và nó được hy vọng sẽ cung cấp bằng chứng mạnh mẽ trong tương lai.

7. Kết luận

Nghiên cứu này cho thấy ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống mới (molnupiravir, fluvoxamine và Paxlovid) có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện ở bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, nghiên cứu này cho thấy rằng ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống không làm tăng sự xuất hiện của các tác dụng phụ, do đó cho thấy mức độ an toàn tổng thể tốt. Ba loại thuốc kháng vi-rút đường uống này vẫn đang được nghiên cứu và dữ liệu hiện có cho thấy chúng sẽ mang lại hy vọng mới cho việc phục hồi COVID-19 và có tiềm năng trở thành một phương pháp điều trị đột phá và rất hứa hẹn đối với COVID-19.

8. Tuyên bố công khai

Không có xung đột lợi ích tiềm ẩn nào được báo cáo bởi tác giả.

Sự đóng góp của tác giả

QM, ZF và MW đã thiết kế ý tưởng nghiên cứu. MZ, YC và XZ đã viết bản nháp ban đầu và thiết kế các hình và bảng sơ đồ. WW, CC, JT và CW đã chỉnh sửa các huyền thoại về nhân vật, và sửa lại bản thảo. XZ và QW đã thực hiện các chỉnh sửa cuối cùng và phê duyệt phiên bản cuối cùng của bài báo sau khi xem xét phản hồi từ tất cả các tác giả và người đánh giá khác. Tất cả các tác giả đã đóng góp để nghiên cứu thiết kế, phê bình bản thảo đầu tiên, phê duyệt bản cuối cùng và đồng ý chịu trách nhiệm về tác phẩm.

Tài liệu tham khảo

1. Wen Wen, Chen Chen, Jiake Tang, Chunyi Wang, Mengyun Zhou, Yongran Cheng, Xiang Zhou, Qi Wu, Xingwei Zhang, Zhanhui Feng Mingwei Wang, Qin Mao. (2022), Efficacy and safety of three new oral antiviral treatment (molnupiravir, fluvoxamine and Paxlovid) for COVID-19a meta-analysis, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Truy cập ngày 15/02/2022.

2. Dược sĩ Nguyễn Hậu: Fluvoxamine. Nhathuocngocanh.com Truy cập ngày 15/02/2022.

3. WHO . Coronavirus (COVID-19) data . [cited 2021 Nov 12]. Available from: https://www.who.int/data#reports. Truy cập ngày 15/02/2022.

4. Rivasi G, Bulgaresi M, Mossello E, et al. . Course and lethality of SARS-CoV-2 epidemic in nursing homes after vaccination in Florence, Italy. Vaccines (Basel). 2021;9(10):1174. - PMC - PubMed. Truy cập ngày 15/02/2022.

5. Dược sĩ Lê Duy. Paxlovid. Truy cập ngày 15/02/2022

6. National health commission of the people's republic of China. [cited 2021 Nov 12]. Available. Truy cập ngày 15/02/2022.

7. Imran M, Kumar Arora M, Asdaq SMB, et al. . Discovery, development, and patent trends on molnupiravir: a prospective oral treatment for COVID-19. Molecules. 2021;26(19):5795. - PMC - PubMed. Truy cập ngày 15/02/2022.

8. Dược sĩ Đinh Thủy, Dược sĩ Bảo Uyên, Dược sĩ Thanh Tuyền. Molnupiravir – Thuốc điều trị COVID-19 đường uống cho BỆNH NHÂN ngoại trú.

9. Christie A, Mbaeyi SA, Walensky RP.. CDC interim recommendations for fully vaccinated people: an important first step. JAMA. 2021;325(15):1501–1502. - PubMed. Truy cập ngày 15/02/2022.

10. Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1BRb5v8UIkxRxGrf--fAnZ2-Buw9nXYfV?usp=sharing

Lưu Anh (Cộng tác viên)

1659 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Giám đốc bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập