02 12-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021)
02 12-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021)
29 11-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 29 tháng 11 đến đến ngày 5 tháng 12 năm 2021)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 29 tháng 11 đến đến ngày 5 tháng 12 năm 2021)
29 11-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021)
18 11-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021).
18 11-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021).
11 11-2021

Bảng phân trực các khoa Cận lâm sàng (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)

Bảng phân trực các khoa Cận lâm sàng (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)
11 11-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - đơn nguyên (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - đơn nguyên (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021)
04 11-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021).
04 11-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021).

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập