25 07-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021).
25 07-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021).
19 07-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021).
19 07-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021).
08 07-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021).
08 07-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021).
01 07-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021).
01 07-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 5 đến 11 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 5 đến 11 tháng 7 năm 2021).
24 06-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021).
24 06-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2021).

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập