26 05-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022).
26 05-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022).
22 05-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022).
22 05-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2022).
05 05-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022)
05 05-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022)
28 04-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022).
28 04-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022).
24 04-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022).
24 04-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022)

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập