25 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số vật tư chi mất đi hết số lượng sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số vật tư chi mất đi hết số lượng sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
25 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số hóa chất, sinh phẩm sử dụng tại khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số hóa chất, sinh phẩm sử dụng tại khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
22 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số vật tư y tế, hóa chất chi mất đi sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số vật tư y tế, hóa chất chi mất đi sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
18 05-2022

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022.

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2022.
18 05-2022

Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hoá,dịch vụ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hoá,dịch vụ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
17 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp giấy in sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp giấy in sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
11 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua dụng cụ mở đường vào động mạch máu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua dụng cụ mở đường vào động mạch máu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
08 05-2022

Thư mời cung cấp thẩm định giá lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp giấy in sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời cung cấp thẩm định giá lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp giấy in sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
06 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hoá chất Elec HBsAg Gen2 (hoặc tương đương) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hoá chất Elec HBsAg Gen2 (hoặc tương đương) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
06 05-2022

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hoá chất TSH RP ELECSYS KIT (hoặc tương đương) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hoá chất TSH RP ELECSYS KIT (hoặc tương đương) sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập