Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình triển khai nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý viên chức, người lao động. 

Ngày 23/8/2021, Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình triển khai hướng dẫn các khoa, phòng và tương đương trong bệnh viện nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý viên chức, người lao động theo mẫu file excel.

Thực hiện Công văn số 758/UBND-VP5 ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình; Công văn số 756/SNV-CCVC ngày 20/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình; Công văn số 1927/SYT-TCCB ngày 20/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc triển nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức.

Ngày 23/8/2021, Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình triển khai hướng dẫn các khoa, phòng và tương đương trong bệnh viện nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý viên chức, người lao động theo mẫu file excel. Với nội dung: Hướng dẫn các khoa, phòng nhập kê khai lý lịch theo Mẫu HS02-VC/BNV và nhập dữ liệu phần mềm theo mẫu File.   

Phòng TCCB – BVĐKNB hướng dẫn các khoa, phòng nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý viên chức, người lao động.

Thông qua buổi triển khai nhằm giúp các khoa, phòng nắm được những dữ liệu trong phần mềm quản lý công chức, viên chức, người lao động; góp phần giúp cho việc nhập liệu và quản lý hồ sơ điện tử của viên chức, người lao động một cách khoa học, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Bệnh viện ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trần Thanh Thủy (P.TCCB)

1038 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Giám đốc bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập