Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình: Phát động tham gia “Ngày Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-HĐPH ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; kế hoạch số 1111/SYT-VP ngày 3/6/2021 của Sở Y tế về việc phát động “Ngày Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 462/BVĐK-CTXH triển khai phát động tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham gia Ngày “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-HĐPH ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; kế hoạch số 1111/SYT-VP ngày 3/6/2021 của Sở Y tế về việc phát động “Ngày Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 462/BVĐK-CTXH triển khai phát động tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham gia Ngày “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Trong công văn đã nêu: Ngoài việc tham gia Ngày “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; mỗi cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị là một tuyên truyền viên, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân cùng tham gia Ngày “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Nôi dung cụ thể:

- Thời gian phát động: Ngày 29/6/2021.

- Thời gian tiếp nhận tiền tiết kiệm: Từ ngày 29/6/2021.

- Hình thức gửi tiền tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

- Lãi xuất tiền gửi tiết kiệm: Theo quy định của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tại thời điểm gửi tiền.

- Địa điểm nhận tiền gửi: Trụ sở NHCSXH tỉnh (Số 48, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) và trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố trong tỉnh.

Việc Tổ chức ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Qua đây cũng phát huy được truyền thống tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến trong hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

P.CTXH

139 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập